Så tränar vi hund

Vi arbetar med hundar utefter forskning på hundars beteende och språk. Vi hänvisar och refererar alltid till modern forskning som ligger i linje med vad uppdaterade etologer anser om hundar och deras beteenden.

Vi använder oss av metoder som för hunden är lätta att förstå och som gör att den känner sig trygg i sitt arbete och i sin samvaro med föraren. Hundens självförtroende är viktigt i allt arbete och även i vardagen. En trygg och säker hund är lätt att leva med och att träna! Här ingår även gränssättning och regler som gör hunden trygg och säker i sin samvaro med ägaren. Regler och ramar skall läras in, inte bankas in.

Vi använder oss även av pedagogik, för både förare och hund, som är lätt att förstå och ta till sig.
På kurserna och lägren är det högt till tak och det ska framförallt vara roligt att träna hund! Många under en kurs gör att du lär dig bättre!
Metoderna anpassas efter dig och din hund, oavsett vilken nivå ni är på. Relationen mellan dig och din hund ses som högsta prioritet och när ni fungerar som ett team, finns inga gränser!

Vårt sunda förnuft

Ofta får man höra att för att träna hundar behöver man bara sunt förnuft. Ofta möter vi ”specialister” på våra hundpromenader, de som verkar kunna allt om hur man ska träna och hantera hundar. Ofta har de inte ens hund själv, men ändå är de stensäkra på hur just din hund ska tränas.

Det kan stämma att mycket handlar om sunt förnuft. Men var kommer förnuftet ifrån? För att ha sunt förnuft tror jag att det krävs kunskap att skapa förnuftet av. Ju mer kunskap, desto större chans att det där förnuftet blir sunt.

Vår metodik:
  • ”Mjuka metoder”, dvs träning utan att skrämma eller skada hunden.
  • Belönings och samarbetsbaserad träning.
  • Kontakt och följsamhetsträning
  • Kontaktkontraktet
  • ”Skvaller-träning”