Vad är K9ability?

Ability betyder förmåga och duglighet. Canine (k9) betyder hund. Är det något hundar har så är det förmåga och duglighet! Det som begränsar hundens förmåga är oftast den som håller i andra ändan på kopplet!

K9ability finns för att kunna ge dig som hundägare ett enklare sätt att samarbeta och leva med din hund. När du förstår din hund och erbjudit hunden en möjlighet att förstå dig, skapar ni tillsammans en bra grogrund för all typ av arbete.

Allt är enkelt när man kan det. Att ha hund skall vara enkelt – skaffa dig därför kunskapen och verktygen att kommunicera med din hund! Om du inte förstår språket, spelar det ingen roll hur högt någon skriker åt dig.

All undervisning från oss är baserad på forskning om hundens etologi, språk och beteenden. Alla kurser grundar sig på inlärning och pedagogik som hunden förstår. Känner du att du vill kräva lydnad av din hund, är du på fel ställe. Däremot kan man sätta regler och ramar för hunden för att få en kamrat som fungerar i alla miljöer och situationer. Men ramar måste läras in, inte bankas in.